Certifikati

Naša proizvodna lokacija ima CE certifikat, kojim osiguravamo da svi tehnički i logistički uvjeti budu ispunjeni u stvaranju visokokvalitenih proizvoda koji dugoročno zadovoljavaju europske i nacionalne standarde. U tom smislu su poslovne aktivnosti, administrativne i proizvodne, testirane od strane internih i vanjskih ovlaštenih revizora.

Close Menu