Povijest, sadašnjost, budućnost...


Glavna djelatnost poduzeća je eksploatacija i proizvodnja kamenih agregata. Kamen-Psunj je među vodećim proizvođačima asfaltnih agregata i željezničkog tucanika u Hrvatskoj. Asfaltni agregati i željeznički tucanik, kao osnovni proizvodi kamenoloma eruptivca u KAMEN PSUNJ-u, se isporučuju diljem cijele Hrvatske kombiniranim transportom: kamionima i željeznicom. Unutar tog okružja garantiramo isporuku kupcima na željenu lokaciju. Kupcima nudimo, dodatno na osnovne proizvode, potpunu prijevozničku uslugu do željenog gradilišta. Naša proizvodna lokacija ima i CE certifikat, kojim osiguravamo da svi tehnički i logistički uvjeti budu ispunjeni u stvaranju visokokvalitenih proizvoda koji dugoročno zadovoljavaju europske i nacionalne standarde. U tom smislu su poslovne aktivnosti, administrativne i proizvodne, testirane od strane internih i vanjskih ovlaštenih revizora. Osim na kvalitetu naših proizvoda, orijentirani smo i ekološkom postupanju prilikom eksploatacije, proizvodnje i prijevoza kamena, kao i proizvodnji i prijevozu betona, te promičemo ekološki prihvatljivo poslovanje i očuvanje okoliša na svim našim lokacijama.
Close Menu